Kontakty

tel: 0905 627 952

tel: 0905 888 905

tel: 0905 757 767
email: kamilakurucz@azet.sk

tel: 035 6492282

tel: 035 6492685

Adresa predajne: Železničná 1, Tvrdosovce
Sídlo spoločnosti
Horná 54
94110 Tvrdošovce
IČO: 30059895
IČ DPH : SK 1020425736